נתוני הקונסוליה

כתובת למשלוח דואר

הקונסוליה האמריקאית
מחלקת ויזות
שגרירות ארצות הברית
רח' הירקון 71
תל אביב 63903