Na kontaktoni

Ju kërkojmë të falur që po hasni në probleme me shërbimin tonë. Kërkesës tuaj do t'i përgjigjemi brenda 3-4 ditë pune.

Probleme me Pagesën e Taksës Administrative për Vizë

Nëse kërkesa juaj ka të bëjë me problem mbi pagesën e aplikimit për vizë - ju lutemi MOS PAGUANI PËRSËRI. Ne do t’i shqyrtojmë sa më shpejt që të jetë e mundur pyetjet që kanë të bëjnë me pagesat, por pagesat shtesë të aplikimeve për vizë mund të mos rimbursohen. Pagesa juaj e aplikimit për vizë nuk është e vlefshme menjëherë. Mund të duhen deri 2 ditë pune që pagesa juaj të përpunohet nga sistemi ynë.

Klikoni këtu për të dërguar një email rreth pagesës

Probleme me Dërgimin e Dokumenteve

Ju mund ta përdorni këtë email për të kërkuar informacion në lidhje me korrierin tuaj të dërgesave nëse keni probleme për të kontrolluar statusin e përditësimit në faqen tuaj të Përmbledhjes së Aplikuesit. Mund të kontaktoni edhe qendrën e telefonatave CSC për përditësime të statusit të dërgesës.

Klikoni këtu për të dërguar një email rreth dërgesës

Ne nuk mund t’ju japin asnjë përditësim të statusit në lidhje me aplikimin tuaj (NIV ose IV) e as nuk mund t’ju ofrojmë ndihmë për formularin DS-160 ose DS-260.

Ju lutemi vini re: Pyetjet për informacionin e përgjithshëm mbi vizat ose ndihma për të konfirmuar, anuluar ose ri-caktuar (përveç rasteve kur nuk paraqiteni) takimin tuaj për vizë nuk do të mbulohen nga kjo adresë emaili ‘Na kontaktoni’. Nëse keni ndonjë pyetje për informacion të përgjithshëm ose duhet të caktoni një takim, ju lutemi kthehuni në faqen tonë të internetit http://usvisa-info.com ose telefononi qendrën e telefonatave CSC për ndihmë. Numrat e telefonave gjendet në faqen tonë të internetit.

Klikoni këtu për të dërguar pyetje mbi çështje të tjera

Ju lutemi kthehuni në pjesën kryesore të faqes tonë në internet për të gjithë informacionet mbi vizat dhe takimet si dhe për të rishikuar Pyetjet Shpesh të Parashtruara që ju përgjigjen çështjeve më të rëndomta. Nëse për ndonjë arsye, shërbimi juaj i postës elektronike nuk hapet automatikisht, ju lutemi dërgojeni mesazhin në adresën contactus_sq_AL@visaops.com.

Ju faleminderit!

Mbylle