Često postavljana pitanja

Da. Lični podaci podnosioca zahteva za vizu i transakcije na ovoj veb-stranici zaštićeni su upotrebom Secure Sockets Layer (SSL) enkripcije.

Da biste mogli pristupiti veb-stranici sa informacijama o vizama, potrebno je da prethodno registrujete svoj nalog. Za registraciju naloga treba da unesete podatke o podnosiocu zahteva ili o članovima porodice koji se prijavljuju za vizu. Nakon što registrujete svoj nalog, dužni ste platiti bespovratnu taksu za obradu vize, kako biste zakazali intervju. Informacijama možete da pristupite pre plaćanja takse za obradu vize, ali tek nakon što ste se registrovali.

Ukoliko želite da dodate članove porodice nakon što ste zakazali intervju, prvo treba da otkažete već zakazani intervju. Molimo vas da imate u vidu da, u zavisnosti od već zakazanih termina, ne postoji garancija da ćete novi intervju moći zakazati istog dana i u isto vreme kao prvobitni.

Da biste otkazali intervju treba da se prijavite u sistem, koristeći broj svog pasoša, datum rođenja i državljanstvo. Pošto ste se prijavili, među opcijama na Applicant Summary Page (Pregledu podataka podnosioca zahteva) izaberite opciju cancel (otkaži). Nakon što je intervju otkazan, od vas će biti zatraženo da dodate člana porodice. Biće vam potrebni broj potvrde DS-160 i broj priznanice o uplati takse za obradu vize za svakog člana porodice kojeg dodate.

Promenu ili otkazivanje intervjua ni jednog člana porodice, uključujući i vaš, nije moguće izvršiti na dan zakazanog intervjua.

Prijavni podaci omogućavaju podnosiocu zahteva da pristupi veb-stranici i zakaže/promeni termin intervjua koliko god puta želi pre krajnjeg roka za promenu/otkazivanje naznačenog u imejlu u kome je potvrđena registracija.

Molimo vas da imate u vidu da, pri upotrebi pojedinih imejl klijenata, na primer Hotmaila i Yahooa, format imejla može da izgleda drugačije od očekivanog. Podaci podnosioca zahteva sačuvani su u svom pravom obliku, a nepoznata slova ne ukazuju na bilo kakve greške u prijavnim podacima.

Lični podaci podnosioca zahteva za vizu i transakcije na ovoj veb-stranici zaštićeni su sertifikatom za veb servere, Secure Sockets Layer (SSL) enkripcijom. Stranice zaštićene SSL-om su obično sporije nego stranice sličnog tipa, ali bez enkripcije.

Prijavite se ponovo na stranicu i, ukoliko intervju još nije zakazan, ponovo pogledajte kalendar. Usled otkazivanja intervjua drugih podnosilaca zahteva, dostupnost termina često može da se promeni. Međutim, ako je podnosilac zahteva već rezervisao termin, a sada želi da ga promeni, potrebno je da prvo otkaže sadašnji termin kako bi mogao da vidi postoji li na kalendaru neki raniji datum za koji bi želeo da zakaže intervju. Ukoliko podnosilac zahteva smatra da je putovanje urgentno, treba da pročita informacije o zakazivanju hitnih termina za intervju, koje se nalaze na gornjem meniju ove veb-stranice. Ako je obavezno da podnosilac zahteva ima vizu da bi putovao u Sjedinjene Države, molimo vas da sačekate ishod intervjua i tek tada da kupite kartu za putovanje.

Ova služba dozvoljava podnosiocima plaćati i zakazivati istovremeno samo jedan razgovor.

Konzularno Odeljenje može dozvoliti podnosiocu imati razgovor i platiti za drugu vrstu vize u vreme termina zakazanog za prvu vrstu vize.

Procedura podnošenja dokumenata za dve posebne vrste viza istovremeno:

 1. Pomoću veb stranice ili telefonske službe platite taksu za obradu vize i zakažite razgovor za jednu od viza za koje planirate podnositi dokumente.
 2. Posetite zakazani razgovor.
  • Donesite sva potrebna dokumenta za zakazanu vrstu vize.
  • Dodatno donesite sva dokumenta i novac za drugu (nezakazanu) vrstu vize.
  • Zahtev DS-160 na stranici https://ceac.state.gov/genniv mora biti ispunjen za svaku od ovih viza.
 3. U vreme zakazanog razgovora sledite uputstva konzularnog radnika da biste završili proces podnošenja dokumenata za drugu vrstu vize, uključujući i plaćanje takse za obradu vize.

Obratite pažnju: Da bi opredelili ispravnu proceduru podnošenja dokumenata istovremeno za vize članova posade (C1/D) i posetiteljsku (B1/B2) podnosioci moraju pročitati informaciju “Pregled vizne informacije” na stranici za vize članova posade. (Stranica “Pregled vizne informacije” postaje dostupna nakon odabira svrhe putovanja “Član posade” (C1/D).

Podnosilac zahteva može da dođe na zakazani intervju i da predoči novi pasoš. Ukoliko nije u mogućnosti da dobije novi pasoš pre zakazanog intervjua, podnosilac zahteva treba da otkaže ili da promeni termin intervjua. Bez važećeg pasoša nije moguće podneti zahtev za vizu. Ako je pasoš ukraden dužni ste da dostavite policijski zapisnik.

Nakon zakazivanja intervjua, na ekranu za potvrdu, kao i u imejlu u kome se potvrđuje registracija, biće naznačeni datum i vreme do kada sve promene ili otkazivanje u vezi s intervjuom treba da se završe. Da biste promenili termin ili otkazali intervju, treba da se prijavite u sistem pre tog datuma/vremena, koristeći broj svog pasoša, datum rođenja i državljanstvo. Pošto ste se prijavili, među opcijama na Applicant Summary Page (Pregledu podataka podnosioca zahteva) izaberite opciju cancel (otkaži) ili reschedule (promeni termin).

Podnosilac zahteva može da promeni datum intervjua koliko god puta je potrebno pre pre krajnjeg roka za promenu/otkazivanje naznačenog u imejlu u kome je potvrđena registracija.

Podnosilac zahteva treba da promeni ili otkaže intervju čim mu postane jasno da je sprečen da istom prisustvuje. Intervju nije prenosiv. Samo osobama koje su zakazale intervju dozvoljava se da na isti dođu. Druga osoba ne može da koristi termin drugog podnosioca zahteva.

Pritiskom na link "Contact Us" (“Kontaktirajte nas”) na gornjem delu stranice, pošaljite svoj upit. Sve pritužbe u naslovu treba da sadrže ime zemlje u kojoj podnosilac zahteva traži vizu.

Osim ukoliko je otkazana ili opozvana, viza je validna sve do datuma svog isteka. U tom smislu, ako putnik ima važeću američku vizu u isteklom pasošu, pri ulasku u zemlju on treba da je predoči zajedno s novim pasošem

Molimo vas da pokažete originalni istekli pasoš, zajedno s novim pasošem prilikom ulaska u zemlju. Oba pasoša treba da navode isto državljanstvo, a ime nosioca pasoša treba da bude identično u oba pasoša.

Molimo vas da imate u vidu da važeća viza nije garancija za ulazak u Sjedinjene Države. Konačno odobrenje ulaska u zemlju zavisi od odluke zaposlenika USCIS-a, zaduženog za pregled dokumentacije.

Ovo je servis koji se odnosi samo na informacije o vizama i zakazivanje intervjua. Nismo u mogućnosti da pružimo bilo koju vrstu asistencije u vezi sa obrascem DS-160. Budući da je to aplikacija veb stranice američkog Stejt Departmenta, ona nije integrisana u naš sistem. Pogledajte Često postavljena pitanja za DS-160 na: http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4401.html.

Ako sistem ukazuje na to da je broj vaše priznanice o uplati takse za obradu vize neispravan ili se zahteva nova uplata, molimo vas da nam se obratite pritiskom na opciju "Contact Us" (“Kontaktirajte nas”) na gornjem delu ekrana, navodeći broj svog pasoša, ime kako stoji u vašem pasošu, broj priznanice o uplati takse za obradu vize, te objašnjenje o načinu na koji ste platili taksu. Nemojte plaćati taksu ponovo, jer nije moguće izvršiti povraćaj sredstava za taksu za obradu vize! Tim za podršku korisnicima razmotriće vaš slučaj i odgovoriti vam čim se ustanovi uzrok problema, kako bi vam pomogli u razrešenju.

Ako ste dobili obaveštenje o grešci u sistemu prilikom onlajn uplate takse za obradu vize, nemojte da pokušavate da izvršite novu uplatu. Nije moguće izvršiti povraćaj sredstava za taksu za obradu vize! Prvo proverite zapis vaše aplikacije da biste videli postoji li broj priznanice o uplati takse za obradu vize povezan s vašim nalogom. Ukoliko na Applicant Summary Page (Pregledu podataka podnosioca zahteva) vidite broj priznanice za taksu, možete da nastavite proceduru zakazivanja intervjua. Ako se na stranici Applicant Summary Page (Pregled podataka podnosioca zahteva) ne pokaže broj priznanice za taksu molimo vas da nam se obratite pritiskom na opciju "Contact Us" (“Kontaktirajte nas”) na gornjem delu ekrana, navodeći broj svog pasoša, ime kako stoji u vašem pasošu, četiri zadnje cifre vaše kreditne kartice, te datum i vreme kada ste pokušali da izvršite uplatu. Tim za podršku korisnicima razmotriće vaš slučaj i odgovoriti vam čim se ustanovi uzrok problema, kako bi vam pomogli u razrešenju.

Nije moguće izvršiti povraćaj sredstava za takse za obradu viza. U svakom slučaju, ako ste kreditnom karticom platili pogrešan iznos za taksu za obradu vize, morate ponovo da izvršite uplatu tačnog iznosa kako biste završili proces zakazivanja intervjua. Možete nas kontaktirati putem imejla i zahtevati povraćaj pogrešno uplaćenog iznosa, ali ne postoji garancija da će sredstva da vam budu vraćena.

Da biste zahtevali povraćaj sredstava, navedite sledeće:

 • Brojeve pasoša za sve podnosioce zahteva
 • Datume rođenja svih podnosilaca zahteva
 • Imena kako stoje u pasošima svih podnosilaca zahteva
 • Četiri zadnje cifre s kreditne kartice koja je korištena
 • Datum isteka
 • Tip kartice (MasterCard, Visa)
 • Uplaćeni iznos (npr. $160, $190, $205, $265) i količina; na primer 2 x $160
 • Datum kada je uplata izvršena ili je pokušano da se izvrši
 • Tip vize za koju se prijavljujete
 • Skeniranu kopiju izvoda sa vaše kreditne kartice na kome se vidi naplata

Ako ste platili gotovinom i preplatili potrebni iznos, na primer, ako ste platili $190 USD, a trebalo je da platite $160 USD, možete nas kontaktirati putem imejla i dostaviti nam broj vaše priznanice o uplati, čime ćete obezbediti novi broj takse za obradu vize sa ispravnim iznosom od $160 USD i moći ćete da zakažete vaš intervju. VAŽNO: povraćaj sredstava za razliku od $30 USD neće biti izvršen.

Prilikom slanja imejla pritiskom na Contact Us (Kontaktirajte nas), navedite sledeće:

 • Brojeve pasoša za sve podnosioce zahteva
 • Datume rođenja svih podnosilaca zahteva
 • Imena kako stoje u pasošima svih podnosilaca zahteva
 • Skenirane kopije obe priznanice (priznanica s naše veb-stranice i bankovna priznanica)
 • Tip vize za koju se prijavljujete

Ako ste za taksu za obradu vize uplatili, na primer, $160 USD, a u stvari je trebalo da platite $190 USD, treba da izvršite uplatu ponovo i to u tačnom iznosu, kako biste mogli da zakažete intervju. $160 USD koje ste prvobitno platili neće biti povraćeni. U svakom slučaju, svaka uplata za taksu za obradu vize važi jednu godinu od dana uplate.

Pošaljite imejl na Contact Us (Kontaktirajte nas) i navedite sledeće podatke.

 • Brojeve pasoša za sve podnosioce zahteva
 • Datume rođenja svih podnosila zahteva
 • Imena kako stoje u pasošima svih podnosilaca zahteva
 • Uplaćeni iznos (npr. $160, $190, $205, $265) i količina; na primer 2 x $160
 • Datum kada je uplata izvršena ili je pokušano da se izvrši

Takse za obradu viza važe godinu dana od dana uplate. Ukoliko je potrebno da promenite termin intervjua, jer niste prisustvovali zakazanom intervjuu, molimo vas da nam se obratite pritiskom na opciju "Contact Us" (“Kontaktirajte nas”) na gornjem delu ekrana, navodeći objašnjenje zašto ste vraćeni s intervjua, broj svog pasoša, ime kako stoji u vašem pasošu, te broj priznanice o uplati takse za obradu vize za sve podnosioce zahteva koji treba da promene termin. Tim za podršku korisnicima razmotriće vaš slučaj i odgovoriti vam čim se ustanovi uzrok problema, kako bi vam pomogli u razrešenju.

Ako imate probleme s registrovanjem za nalog, ovo su neki koraci koje možete preduzeti:

 • Pokušajte s uobičajenim sredstvima, kojima se inače pomažete pri upotrebi interneta, npr. osvežite (refresh) stranicu ako ste dobili poruku da stranica ne može biti pronađena ili učitana; proverite da imate ispravan softver za aplikaciju; pritisnite oznaku back (nazad) i pokušajte ponovo.
 • Najbolji pristup veb-stranici ostvaruje se upotrebom verzije 7 i novije Internet Explorera ili verzije 3 i novije Firefoxa. Ne može se garantovati isti kvalitet za slučaj upotrebe drugih internet pretraživača.
 • Proverite da li ste simbole iz polja „captcha“ uneli onako kako sistem zahteva. Captcha zahteva da unesete slova ili brojeve sa iskrivljenog prikaza koji se pojavljuje na ekranu.

U zavisnosti od pojedinačnih bezbednosnih podešavanja Internet Explorer-a (IE), IE može da onemogući karakteristike koje prepozna kao nesigurne. To uključuje i JavaScript, koji se koristi za kreiranje kalendara.

Neki korisnici možda će morati da prilagode svoja bezbednosna podešavanja IE-a birajući u gornjem meniju "Tools" (“Alatke”), zatim "Internet Options" (“Internet opcije”). Kada se otvori polje Internet Options treba da izaberu "Security" (“Bezbednost”), a zatim "Reset all zones to default level" (“Resetovati sve zone na standardni nivo”). Ovo bi trebalo da vrati nivo sigurnosti na "Medium-high" (srednje visok), što će omogućiti da IE pokrene JavaScript potreban ne samo za kalendar, nego i za druge delove veb-stranice.

Promenu DHL-ove lokacije za dostavu dokumenata menjate tako da se prijavite na sistem koristeći broj pasoša, datum rođenja i nacionalnost podnosioca zahteva koji se prijavljuje za vizu. Veoma je važno da koristite iste informacije koje ste koristili za kreiranje računa pod kojim je termin zakazan.

Nakon što se prijavite usmeriće vas na stranicu sa sažetim podacima o podnosiocu zahteva. Molimo vas da odaberete opciju Ponovno zakazivanje termina, prođete kroz stranice sve dok ne dođete do stranice Odaberi filijalu DHL-a. Napravite izmenu i kliknite Submit (Pošalji). Nakon što ste to napravili možete da se odjavite.

Promene lokacije filijale DHL-a moraju da budu obavljene pre nego što otkažete/promenite rok svog termina intervjua na konfirmacionoj stranici. Promene lokacije kurirske dostave DHL-a nakon tog datuma i vremena neće se odraziti na željeno preusmeravanje.

Poruka "Trenutno ne postoje slobodni termini za intervju", u stvari, znači da nema slobodnih termina za odabranu vrstu vize u odabranom konzularnom odeljenju. Niste u mogućnosti da vršite plaćanje ukoliko se pokazuje poruka "Trenutno ne postoje slobodni termini za intervju".

Molimo vas da imate u vidu da su pojedine vrste viza veoma popularne, te da se dostupni termini popunjavaju izuzetno brzo. Kako određivanje broja termina zavisi od odluke ambasada i konzulata, nastavite da tražite slobodan termin. Dostupnost intervjua često se menja, jer podnosioci zahteva menjaju termine i otkazuju intervjue.

Dostupnost intervjua često se menja, jer podnosioci zahteva menjaju termine i otkazuju intervjue. Najsigurniji način da dobijete odgovarajući termin pre putovanja je da zakazivanje intervjua izvršite dosta unapred.

Ako još niste zakazali intervju, proverite kalendar ponovo. Moguće je da su raniji datumi sada dostupni.

Ako ste već zakazali intervju i sada želite da ga promenite, otkažite vaš sadašnji termin da biste videli kalendar. Na kalendaru ćete takođe moći da vidite da li postoji neki raniji datum za kada biste želeli da promenite vaš termin.

Ukoliko smatrate da je putovanje urgentno, pročitajte uputstvo za podnošenje zahteva za zakazivanje hitnih termina za intervju, koje se nalazi na gornjem delu ove veb-stranice.

Pažljivo pročitajte uputstvo. Konzularno odeljenje ima pravo da odluči da li da odobri ili odbije zahtev za zakazivanje hitnog termina za intervju.

Nakon što ste se registrovali, naveli svrhu putovanja i odabrali konzularno odeljenje, možete da izvršite uplatu na ovoj veb-stranici. Plaćanje možete izvršiti koristeći Visa ili MasterCard. Takođe možete preuzeti i priznanicu, ukoliko želite da platite gotovinom.

Da. Nakon što se registrujete na veb-stranicu, na stranici pregleda podataka podnosioca zahteva i na stranici porodičnog pregleda pokazaće se prvi slobodan termin. Međutim, ne možete videti ceo kalendar, niti zakazati termin za intervju sve dok ne uplatite taksu za obradu vize.

Pre nego što budete u mogućnosti da zakažete termin sačekajte da prođu bar dva radna dana od dana plaćanja takse za obradu zahteva za vizu u Banci Intesa.

Ovaj servis nije deo ambasade ili konzulata, mi smo samo njihov zvanični servis za zakazivanje termina za intervjue, te nismo u mogućnosti da odgovorimo na pitanja o razlozima odbijanja viza, dužini trajanja obrade vašeg zahteva za vizu itd.